Inkom Logo

За нас

Инком Инженеринг - Скопје постои од 1989 година и оваа година се навршуваат 20 години од своето постоење.

Компанијата постојано се надградува со нов млад технички кадар, ги прати новите светски трендови во архитектурата и градежништвото. Изведените и проектираните објекти се доказ за квалитетот и професионалноста на нашето работење.

Основни дејности на компанијата се:

Компанијата поседува лиценци за:

Во компанијата се вработени 23 лица со следната професионална структура:

Фирмата поседува сопствени деловни простории на бул. Јане Сандански бр. 70/2 со вкупна површина 120 м2 и деловно магацински простор на ул. Првомајска со вкупна површина од 1450 м2. Браварко лимарски погон а ул. Првомајска со вкупна површина од 450м2.

Компанијата Инком инженеринг ги прати современите трендови и случувања во Архитектурата , со што е позиционирана и етаблирана како една од поуспешните компании во нашата држава.