Inkom Logo

Услуги

Примарната дејност на нашата компанија е проектирање и изведба на секаков вид на објекти, адаптација и реконструкција на објекти, ентериерно уредување на станбени и деловни простории.Основни дејности на компанијата се: